Milka Cake&Choc

VE 16 x 175 g
Art.-Nr.: MIL975184

Milka Choc&Choc

VE 16 x 175 g
Art.-Nr.: MIL343569

Milka ChocoTrio

VE 14 x 150 g
Art.-Nr.: MIL914333

Milka ChocoTwist

VE 14 x 140 g
Art.-Nr.: MIL912623
HOTLINE: +43 2626 62 834